Upíří doupě - 1. kapitola

 
Tak jo, přiznávám. Původně jsem to sem chtěla začít přidávat až potom, co to dopíšu. Ale odhaduji, že už zbývají tak maximálně 2 kapitoly a ty se mi snad do začátku prázdnin podaří dopsat. Na rozdíl od Naděje, samozřejmě za předpokladu, že se vám příběh bude líbit, bude zveřejňován po 6 dnech. Tož tedy něco k tomu...
 
Postavy: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Itachi Uchiha, Madara Uchiha, Hiruzen Sarutobi
Žánr: AU, vampfic, historické
Varování: yaoi (18+), alternative Universe, non-con, incest
Páry: SasuNaru, ItaSasu, naznačeno MadaSasu, zmíněno MadaIta
 
Jinak, předem ještě upozorňuji, že jsem si klasickou podobu a vlastnosti upírů upravila k obrazu svému ;)
Ještě vás to neodradilo? Tak směle do toho :-P

 

Kapitola I.

 
Psal se rok 1420 a právě probíhala pravá letní noční bouře. Vítr burácel a rval ze stromů listí, les se naplňoval ozvěnou svistu, šumění a hlasitých hromů, z nichž člověk vždy téměř ohluchl. Z nebe padaly těžké provazce studeného lijáku a bičovaly ztemnělou krajinu, kterou však každou chvíli osvítil zlověstnou září některý blesk, jež se klikatily po obloze v častých intervalech. A uprostřed té spouště se krčil v nízkém mlází poblíž louky blonďatý sirotek Naruto. Sedlák ho vyhnal ze dvora a vesnická mládež, která považovala za ohromnou legraci ho týrat, za ním běžela až do lesa, kde se mu konečně podařilo je setřást, když začala ta hrozná bouře. Naruto se bál zůstat v lese, věděl, že do vysokých stromů rád bije blesk, proto nahonem doběhl k téhle louce a promočený na kost se ukryl v houštině. Ještě před pěti lety by se byl v takové chvíli možná modlil, ale víru v Boha už dávno ztratil. Věděl, že jestli mu někdo pomůže, Bůh to nebude. Tak jenom doufal, že ten nečas ve zdraví přežije. Nedaleko zaslechl šplouchání, jak kapky deště dopadaly do vody. V okolí moc lesních tůní nebylo, ale nacházelo se zde jedno jezero, říkalo se mu Ježíšovo oko, protože mělo téměř dokonale kruhovitý tvar. Blesk opět prořízl noční nebe a Naruto spatřil v dáli obrys temného hradu. Patřil prastarému rodu Uchihů. Nikdo už si dnes nepamatoval, kdy a odkud sem vlastně přišli Uchihové. Byli tu prostě odedávna, vládnoucí vrstva, patřil jim hrad a přilehlá půda, včetně vesnice, ve které Naruto žil. Ve vsi se však o nich vyprávěly divné pověsti. Především proto, že téměř nikdy ze své tvrzi nevycházeli. Jen občas se projížděli po svém panství na koních, jak to bylo tehdy u šlechty zvykem, ale nikdy nechodili do kostela a vlastně je všechny pohromadě nikdo nikdy nespatřil. Hrad byl opředen tajemstvím, údajně v něm mělo dojít ke strašlivé bitvě mezi Uchihy samotnými a jen sám purkmistr se prý občas vídal s nejstarším z jejich rodu - s Madarou Uchihou, kterému odváděli daně. Obecně ale platilo, že se lidé báli přibližovat k hradu a o jeho obyvatelích kolovaly hrůzostrašné historky. Naruto sice minimálně polovině z nich nevěřil, ale přesto v něm kamenná stavba i s majiteli vyvolávala neklid. Vtom lesem zaburácel ohlušující hrom, obloha se rozzářila světlem téměř jako ve dne a zazněla rána, při níž Narutovi doopravdy zalehlo v uších a celý se roztřásl. Věděl, že někde blízko udeřilo do stromu. Schoulil se v mokré trávě do klubíčka, chvěl se, oči měl pevně zavřené a mysl mu opanoval strach. Pouhou minutu po tom strašném dopuštění cítil, jak ho někdo bere pod paží a nepříliš jemně zdvihá na nohy. Otevřel oči a při tom pohledu se mu z hrdla vydral zděšený výkřik. Hleděl do očí samotnému démonovi. Musel to být démon, satanáš, sám ďábel, protože mu oči žhnuly v důlcích jasnou červení s podivnými černými znaky. Ty oči mu svítily, zářily jako dva rudé měsíce tak jasně a pronikavě. Naruto samým leknutím omdlel.
 ***
Když se mladý blonďák probral, zvuk bouře k němu doléhal jen vzdáleně a jakoby tlumeně. Zrovna tak to bylo se dvěma hlasy, které někde nablízku hovořily. Jak se pomalu vzpamatovával, zněly hlasitěji a hlasitěji, až mohl dokonce rozeznat jednotlivá slova.
"…je z vesnice, pane, a navíc nevíme, jestli to přežije, je úplně prochladlý a tenhle hrad je studený."
"Tak běž a zapal louče a ohně v krbech."
"Ale pane, co bude s tím chlapcem? Nechcete snad… slíbil jste mi, že zde nikoho zabíjet nebudete! Já… nedovolím vám, abyste se zde dopustil toho strašlivého hříchu!"
"Jak to se mnou mluvíš?! To JÁ tady rozhoduji, kdy a co budu dělat na SVÉM hradě. Běž zapálit ty ohně a hned!". Nějaké kroky se odšouraly z místnosti a zavrzaly dveře. Naruto ležel zřejmě na podlaze, jak usoudil, protože zem pod ním byla tvrdá jako z kamene a studená jako led. Stále nechával oči zavřené. Bál se, že kdyby je otevřel, že by zas uviděl ty červené ďábelské oči. Dveře opět lehce vrzly a dovnitř přišel někdo další. K tomu původnímu hlasu se přidal nový a Naruto si byl jistý jen tím, že oba byly mužské.
"Co se tu děje? Slyšel jsem, jak se hádáš se Sarutobim."
"Ále, to nic nebylo."
"Hele, kdo je ten kluk?". Naruto se zachvěl. Bylo mu jasné, že to muselo platit na něj a téměř cítil, jak ho ti dva muži probodávají pohledem. Došlo mu, že to musí být ti tajemní Uchihové, pokud byl na hradě… jiný hrad tu v okolí nebyl. A pokud ten muž, co ho sem přinesl, byl Uchiha… pak to všechno musela být pravda! Uchihové byli opravdu démoni, démoni s rudýma očima. Mozek mu začala zaplavovat hrůza.
"Nějaký hoch z vesnice. Našel jsem ho na louce u jezera. Byl sám, tak jsem si říkal, že ho nikdo nebude postrádat."
"Uhm… a co s ním?"
"Nevím. Máš hlad?"
"Ne, včera jsem lovil. Překvapuje mě, že sis ho nevzal ty."
"Já jsem sytý. Proč myslíš, že jsem byl dneska večer venku? Měl jsem ho tam nechat. Počkej, už to mám. Třeba by si ho vzal Sasuke."
"Nejsem si jistý, byl včera na lovu se mnou."
"To je jedno. Před dvěma dny měl narozeniny ne? Dám mu ho jako dárek. Pokud nebude mít hlad, aspoň si ho vezme pro zábavu."
"Když myslíš."
"Geniální. Kde je?"
"V salónku jako obvykle."
"Tak jdeme.". Naruto slyšel, jak se jeden z nich přiblížil až k němu a roztřásl se. Napůl zimou, napůl strachem. Cítil, jak ho silné paže vytahují na nohy. Nebylo zbytí, musel otevřít oči. Nacházel se v kamenné téměř prázdné místnosti. A před ním stál muž, vysoký a s tvrdými rysy. Měl černé dlouhé vlasy, volně rozpuštěné a trochu rozcuchané a jeho oči nebyly červené, nýbrž taky černé. Byl velice pohledný, oblečen v tmavě modrém plášti a na rukou se mu blýskaly zlaté prsteny. O kus dál, u těžkých dveří, stál ten druhý. Taktéž vysoký, dlouhé tmavé vlasy měl sepnuté do ohonu a v obličeji se mu od očí táhly vrásky, přestože věkem byl očividně mladší, než první muž, Naruto mu hádal něco málo přes dvacet let. Jeho plášť byl tmavě hnědý. "Pojď." Pobídl ho ten před ním, stiskl mu paži a hrubě ho postrčil ke dveřím. Naruto, který ze sebe nedokázal vypravit slovo, jen vyděšeně proklopýtal na chodbu, co nejdál to šlo od druhého muže, který ho pozoroval prázdným pohledem havraních očí. "Běž." Zavelel pak ten první, když oba Uchihové vyšli za ním. Narutovy nohy se hýbaly zcela automaticky, tělo ho neslo jako ve snách studenou chodbou ozářenou loučemi. Procházeli několika takovými, až konečně v jedné z nich ho ten s modrým pláštěm zastavil a chytil ho za rameno před dřevěnými dveřmi. Jako první vstoupil ten druhý muž. Neobtěžoval se klepáním, prostě vešel a hned za ním prostrčil starší Uchiha Naruta. Dveře se za nimi se skřípotem zavřely. Tahle místnost už byla o něco útulnější. Po kamenných stěnách byly rozvěšené gobelíny s různými výjevy, několik obrazů, podlaha byla dřevěná a kolem zdí bylo pár skříní s těžkými knihami. Ve velkém krbu plápolal oheň a před ním byla tři ozdobně vyřezávaná křesla. A právě z jednoho z nich se pomalu zvednul třetí muž. Jeho zjev Naruta velice překvapil. Byl mladý, na první pohled nejmladší z nich, jeho rysy byly sice ostře řezané, ale ještě spíše chlapecké. Měl na sobě černé kalhoty a rudočerný plášť měl rozepnutý. Košili nenosil a Naruto překvapeně zíral na jeho odhalené tělo. Bylo se tedy na co dívat. Ten kluk měl světle mléčnou pokožku, na hladkém plochém břiše se mu rýsovaly svaly, na holé hrudi se mu pohupoval černý medailon a jeho oči byly temně onyxové. V prstech svíral prázdnou sklenku od vína a pronikavě si trojici prohlížel.
Naruto hádal, že mu nebylo víc než jemu samotnému. Všichni tři muži si byli hodně podobní. Všichni měli uhlově černé vlasy, celkem dost bledou pleť a velice tmavé oči - tak tmavé, že zorničky nebyly rozeznatelné od duhovek. A kromě toho byli všichni velice krásní. Ale takovým zvláštním, temným způsobem.
"O co tu jde?" promluvil ten nejmladší tichým melodickým hlasem. Ačkoliv měl příjemný hlas, jeho tón byl studený a nebezpečný.
"Dodatečný dárek k tvým narozeninám. Všechno nejlepší, Sasuke." Odpověděl mu nejstarší z nich a postrčil Naruta kupředu.
"To má být vtip?" optal se chlapec jménem Sasuke a ledovýma očima si přeměřil třesoucího se blonďáka.
"Ne, Madara ho našel dole u jezera. Mysleli jsme, že by se ti mohl líbit." řekl ten prostřední s ohonem, plavě přešel místností a natáhl se do křesla.
"Včera jsme byli lovit, Itachi. Řekl bych, že i ty jsi dostatečně inteligentní, aby ti došlo, že teď nemám potřebu mu ublížit." Zavrčel tiše Sasuke a místo na Naruta se díval na muže v křesle.
"Darovanému na zuby nehleď, bratříčku. A tu svojí aroganci si laskavě odpusť. Nezapomeň, kdo je tady starší, ty malej prevíte." Ušklíbl se Itachi. Místností se rozlehlo děsivě zuřivé zasyčení. Naruto s hrůzou sledoval, jak se ten hrozný zvuk line od nejmladšího Uchihy, který obnažil zuby a připomnělo mu to nějakou lítou šelmu. Měl z něho strach. Co byli sakra ti Uchihové zač?! Jejich řečem vůbec nerozuměl.
"Uklidni se, Sasuke." Přikázal nejstarší z mužů, podle všeho samotný Madara Uchiha, "jestli nemáš hlad, tak si ho vem pro zábavu, je mladý a má pěkné šťavnaté tělo… příjemné zpestření ne?". Při jeho slovech Narutovi přeběhl mráz po zádech, ten tón se mu nelíbil. A už vůbec se mu nelíbilo, že se o něm bavili jako o "dárku", jakoby byl nějaká věc. Přes všechnu hrůzu a strach, který mu koloval v žilách, pocítil i narůstající vztek. Sasuke se nejprve přimhouřenýma očima podíval na Madaru, pak na Itachiho a nakonec přistoupil k Narutovi blíž. Blonďák si všiml, jak si ho prohlížel - jako kus masa někde ve výloze. Ještě víc ho to naštvalo. Nakonec se černé oči zastavily na jeho modrých.
"Jak ti říkají?" tiše pronesená otázka a přesto vyřčená tak trochu pohrdavě. Naruto se zamračil.
"Co je vám do toho?! Poslyšte, okamžitě mě nechte ode-" odvětil vztekle, ale než mohl doříct, na jeho tvář dopadla překvapivě tvrdě mladíkova dlaň. Šokovaně si přejel po tom místě vlastní dlaní. Pálilo to.
"Tak znovu. Jak ti říkají?" zeptal se nezměněným hlasem Sasuke a nedal ani mrknutím oka najevo pohnutí, že před pár vteřinami Naruta uhodil.
"Na-Naruto." Vyhrkl blonďák a rozšířenýma očima hleděl na chlapce před sebou.
"Naruto…" opakoval černovlasý mladík jakoby se s tím zvukem seznamoval. Z jeho úst to znělo zvláštně. Nevyslovil ho s žádným citovým zabarvením, přesto to vypadalo jakoby to jméno ochutnával. Naklonil trochu hlavu na stranu, když beze studu pronesl: "Svlékni se.".
"Cože?!" vyjekl Naruto a vytřeštil oči. Slyšel správně?!
"Řekl jsem, aby ses svléknul. Hned!" přikázal Sasuke znovu a do chladného hlasu se vmísila netrpělivost.
"Ne." odmítl Naruto a přestože se klepal strachy, rozhodl se stát si za svým. Přece po něm nikdo nemůže chtít něco tak bezostyšného!
"Ne?" podivil se tiše nejmladší Uchiha. Jeho ledový šepot byl zlověstný a měl daleko větší efekt, než kdyby to slůvko zařval.
"Ne." zopakoval Naruto rozechvěle a neměl dost odvahy, aby se podíval do těch černých očí před sebou. Itachi, který se během jejich krátkého rozhovoru stačil ponořit do četby jakéhosi tlustého starého svazku, se teď krátce uchechtnul, aniž by zvedl oči od knihy. Madara, jež doposud jen mlčky přihlížel, protočil oči v sloup a šel se posadit do druhého křesla ke krbu naproti Itachimu.
"Takže s tím chceš trochu pomoct." Zašeptal Sasuke a přimhouřil oči. Nebyla to otázka, spíš konstatování. Naruto se nadechl k nějaké odpovědi, ale k žádné větě už se nedostal. Protože tmavovlasý chlapec k němu přistoupil tak rychle, že to nestihl ani zaznamenat, ucítil nepříjemný tah a zaslechl zvuk trhající se látky. Vzápětí se cáry jeho už tak dost potrhané košile válely na podlaze. Jenže mladý Uchiha se nezastavil jenom u vršku.
"Ne, prosím!" bránil se Naruto a pokoušel se odstrčit mladíkovy ruce. Překvapila ho však síla, s jakou Sasuke jednal. Zrovna tak by se mohl pokoušet odstrčit stoletý strom. Trvalo to jen pár vteřin, než mu černovlasý chlapec násilím serval kalhoty. Naruto tu teď stál úplně nahý a do očí se mu draly bezmocné slzy. Dlaněmi se pokoušel zakrýt se a přes vodní závoj v očích viděl rozmazaně. V uších mu hučelo a nahé tělo se mu roztřáslo v chladném vzduchu. Sasuke od něj ustoupil o krok a zkoumavě si ho prohlížel. I přes to, že se mu okolí rozplývalo, Narutovi neušlo, že se teď na něj ze svých křesel dívají i Madara s Itachim. Za svého krátkého života už zažil leccos, ale ještě nikdy nic tak šíleně ponižujícího.
"Hn…" zamručel Sasuke a přemýšlivě svraštil obočí, "je možná trochu moc hubený, ale měl jsi pravdu, Madaro. Vezmu si ho na dnešní noc k sobě.".
"Výborně." Souhlasil nejstarší Uchiha a ze stolku sebral zvonek, kterým několikrát zazvonil. Po chvíli se vrzavě otevřely dveře a dovnitř se všoural jakýsi stařec. Ježaté vlasy měl už stářím celé prokvetlé stříbrem, stejně tak jako špičatou bradku. V obličeji, zvláště kolem očí, se mu rýsovaly vějířky vrásek.
"Zvonili jste, pánové?" zeptal se, očima zalétl k třesoucímu se nahému Narutovi a zamračil se.
"Ano. Vezmeš toho hocha do Sasukeho komnat. Dnešní noc stráví s ním." Oznámil Madara věcně a ledabyle mávnul rukou směrem k blonďákovi.
"Dej mu najíst a taky pořádnou koupel. Za dvě hodiny přijdu." Dodal Sasuke, ještě jednou sjel Naruta černýma očima a pak se vrátil ke krbu, aby mohl obsadit poslední křeslo.
"Jak poroučíte." Zahučel Sarutobi, přišel blíž a vzal Naruta za paži, "tak pojď, chlapče.". Naruto, který se třásl napůl strachy, napůl zimou, se vyděšeně podvolil. Jakmile byli venku z místnosti, Sarutobi znepokojeně pohlédl na chvějícího se blonďáka a svléknul svůj starý plášť. "Tumáš." Zahalil do něj nahého Naruta, "řekl bych, že takhle máš zaděláno na pěkný zápal plic.".
"D-děku-ju." Zadrkotal Naruto zuby. Sarutobi si povzdechl a naznačil mu, aby ho následoval. Naruta napadlo, že by měl zkusit utéct, ale bál se, že by ho chytili. Protože ti Uchihové rozhodně nebyli normální lidé. Byli… vlastně nevěděl, co vlastně byli. Prošli několika chodbami, cestou míjeli několik obrazů, ale Naruto byl v příliš velkém šoku, než aby jim snad věnoval nějakou pozornost. Prostě jen slepě kráčel za Sarutobim a pořádně ani nevěděl, která bije. Konečně stařec zastavil před dalšími těžkými dubovými dveřmi, které odemkl velkým mosazným klíčem, jichž měl na měděném kruhu na provázku kolem pasu hned několikero. Pobídl Naruta dovnitř a blonďák jako ovce uposlechl. Překvapeně zamrkal, když se ocitl v obrovském pokoji. Po kamenných stěnách byly rozvěšené gobelíny, vesměs s přírodními motivy, a také kůže divokých zvířat. Na podlaze se rozprostíral sametový rudý koberec a v krbu plápolal oheň, který zde musel hořet již delší dobu, neboť byla místnost celkem i prohřátá. Nacházelo se tu něco drahého vyřezávaného nábytku a také ohromná postel s nebesy. Na jedné zdi byly také pověšeny dva zkřížené meče. Sarutobi beze spěchu přešel ke krbu a vzal odtamtud jednu ze tří velkých nádob s aspoň přijatelně ohřátou vodou a vylil její obsah do jakési kruhové díže v rohu místnosti. Poté totéž učinil i s tou druhou a třetí a do vody vysypal několik sušených bylinek z látkového pytlíčku, který visel nad krbovou římsou.
"Pojď sem. Teplá voda ti pomůže se zahřát." Vyzval Naruta a kývl směrem k "lázni". Blonďák se obezřetně přiblížil a podezíravě se zahleděl na připravenou koupel. "Neboj se, je to jen voda s bylinkami." Ujistil ho Sarutobi, "spláchneš ze sebe tu špínu, uvolníš se a bude ti tepleji.". Naruto tedy váhavě a neochotně svlékl staříkův plášť, stydlivě se zakryl dlaněmi a vstoupil do ohřáté nádoby. Musel uznat, že to doopravdy bylo příjemné. Minimálně ho přešla ta zima. Stále měl ale strach. Nechápal, co se to tu vlastně děje.
"Co se mnou bude?" vyhrkl na starého muže, "jak to mysleli, že si mě ,vezme na noc k sobě'? Co to znamená?". Sarutobi od něj odvrátil pohled a předstíral, že nic neslyšel. Sebral ze země svůj plášť a přehodil si ho přes ramena.
"Dojdu ti pro nějakou večeři, jak pán nařídil." Zamumlal a vyšoural se z místnosti, zanechaje za sebou Naruta samotného. Venku na chodbě, když za sebou zavřel dveře, se ohlédl na postavu, kterou už ovšem nemohl vidět. "Chudák chlapec." Zašeptal tiše, povzdechl si a zamířil chodbou pryč.
Nemáte oprávnění vkládat komentáře

Komentáře vytvořeny pomocí CComment